Produkty

DC inštalačné ističe Ex9BP (Novinka)

Inštalačné ističe Ex9BP sú určené pre jednosmerné aplikácie. Vďaka ich polaritnej nezávislosti sú vhodné aj pre fotovoltaické aplikácie.
Je možné ich kombinovať so širokou ponukou príslušenstva vrátane pomocných a signalizačných kontaktov, vypínacích či podpäťových spúšti.

  • Jednosmerné inštalačné ističe
  • Nepolarizované, vhodné aj pre fotovoltaické aplikácie
  • Spĺňajú požiadavky ČSN EN 60947-2
  • Menovitá vypínacia skratová schopnosť Icu 10 kA
  • Menovité pracovné napätie Ue 150 V DC na pól
  • Menovitý prúd až 63 A
  • Šířka 1 a 4 moduly
  • Vypínacie charakteristiky C, K
  • Široká ponuka príslušenstva