Produkty

Chráničové moduly Ex9LE

Chráničové moduly Ex9LE sú určené pre kombináciu s ističmi Ex9BH a Ex9BN, spĺňajú požiadavky IEC / STN EN 61009. K dispozícii sú verzie pre všetky pólové varianty ističov Ex9BH a Ex9BN a umožňujú tak vytvoriť rozmanité kombinácie prístrojov s funkčnosťou prúdového chrániča s nadprúdovou ochranou. Moderná elektronická technológia prináša oproti magnetickej koncepciu výhody v presnejšom vyhodnotení reziduálneho prúdu a ďalej značne zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť prístroja. Elektronická verzia netrpí problémom magnetizácie kotvy klasického magnetického prístroje, pre ktorého potlačenie a rozpoznanie normy predpisujú pravidelné testovanie. U modulov Ex9LE je pravidelné testovanie vyžadované len z dôvodu formálneho vyhovenia požiadavke noriem a nadväzných právnych dokumentov, odporúčaný interval je jeden rok.
 
Prístroje sú ponúkané pre plný rozsah menovitých prúdov pripojených ističov, tj. do 63 A. Menovitý reziduálny prúd možno voliť z hodnôt 10, 30, 100 a 300 mA. Podmienená skratová odolnosť je daná vypínacou schopnosťou ističa, tj. 10 kA pri kombinácii Ex9LE a Ex9BH a 6 kA pre Ex9LE s Ex9BN.

  • Pre kombináciu s ističmi radu Ex9B
  • Podmienená skratová odolnosť Inc 10 kA v kombinácii s Ex9BH a 6 kA s Ex9BN
  • 1 + N až 4pólové varianty
  • Menovitý reziduálny prúd 10, 30, 100, 300 mA
  • Menovité prúdy do 40 a 63 A
  • Menovité pracovné napätie 230/400 V AC
  • Typ chrániča AC