Produkty

Elektromery Ex9EM

Elektromery Ex9EM sú základné prístroje pre meranie elektrickej energie. Ponuka obsahuje 6 typov elektromerov s rôznymi parametrami. V sortimente sú prístroje pre priame a nepriame meranie pomocou prúdových transformátorov (CT). Sú k dispozícii typy s LCD displejom alebo mechanickým počítadlom.

Elektromery rady Ex9EM sú vhodné pre domové a priemyselné aplikácie. Najväčšia výhoda je v montáži na DIN lišty v rozvodniciach. Nájdu svoje uplatnenie všade tam, kde je potreba merať spotrebu elektrickej energie.

Typ Ex9EM 1P 1M 80A MO MT podporuje ako jediný multi-tarifný mód s komunikáciou RS485-ModBus, ktorá dokáže čítať a zobraziť nasledujúce premenné: kWh, činná energia, jalová energia a činný výkon. 

  • Základné elektromery spĺňajú požiadavky ČSN EN 62052-11, ČSN EN 62053-21
  • Montáž na DIN lišty
  • Menovité pracovné napätie Ue 230/400 V AC
  • Priame a nepriame meranie pomocou CT
  • Multi-tarifné alebo 1-tarifné verzie
  • LCD displej alebo mechanické počítadlo
  • Šírka prístroja 1 alebo 4 moduly