Produkty

Inštalačné ističe Ex9B125

Inštalačné ističe radu Ex9B125 sú vhodné najmä pre aplikácie v oblasti distribúcie energie či v priemysle. Slúžia ako ochrana pri skrate a prúdových preťaženiach s menovitým prúdom až do 125 A a veľmi vysokými hodnotami skratových vypínacích schopností (testované podľa STN EN 60947-2 a STN EN 60898-1).

Tieto ističe je možné kombinovať so širokou ponukou príslušenstva (zhodným s prístrojmi radov Ex9B a Ex9PN) vrátane pomocných a signalizačných kontaktov, vypínacích spúští, podpäťových a nadpäťových spúští. Možno vytvárať rozličné kombinácie príslušenstva.

 • Spĺňajú požiadavky STN EN 60947-2
 • Vysoká men. skratová vypínacia schopnosť:
       až 25 kA podľa STN EN 60947-2
       až 20 kA podľa STN EN 60898-1
 • 1 až 4 pólové prevedenie
 • Menovité pracovné napätie 230/400 V AC
 • Vyp. charakteristiky B, C, D podľa EN 60898-1
 • Široká ponuka príslušenstva
 • Farba páčky podľa menovitého prúdu