Produkty

Inštalačné vypínače s príslušenstvom Ex9BI

Inštalačné vypínače radu Ex9BI sú určené pre široké spektrum aplikácií. Konštrukčne spĺňajú všetky požiadavky na bezpečné odpojenie, môžu byť teda použité ako hlavné vypínače. Sú k dispozícii v jedno až štvorpólovom prevedení so šírkou jedného modulu na pól.

Vypínače Ex9BI možno doplniť širokou škálou príslušenstva zhodným s ističmi Ex9B. Možno ich osadiť až tromi jednotkami pomocných alebo signalizačných kontaktov AX31, AL31, AXL31 a súčasne až dvoma jednotkami vypínacích alebo napäťových spúští v ľubovoľnej kombinácii.

  • Široká ponuka príslušenstva
  • Menovitý prúd do 63 A
  • Menovité napätie 230/400 V AC
  • Menovitý krátkodobý prúd Icw = 1 kA, 1 s
  • Spĺňajú požiadavky IEC / STN EN 60947-3
  • 1 až 4-pólová verzia