Produkty

Príslušenstvo pre prístroje Ex9B/Ex9PN

Príslušenstvo je navrhnuté tak, aby bolo možné kombinovať jeho rôzne typy s jedným ističom alebo vypínačom. Súčasne je možné použiť až dve spúšte a až tri jednotky pomocných či signalizačných kontaktov (dve jednotky v prípade použitia AX3122 s dvoma pármi kontaktov) a ďalej jeden chráničový modul (iba u ističov Ex9B).

Spúšte sú k prístrojom montované z ľavej strany.

Pomocné a signalizačné kontakty sa montujú k prístroju zľava. V prípade použitia spúšte sú pomocné kontakty umiestnené zľava k týmto spúšťam. Kontaktné jednotky sú vybavené prepínacími kontakty.

  • Pomocné kontakty synchrónne s hlavnými kontakty prístroja
  • Signalizačné kontakty aktívne na elektrické vybavenie ističa
  • Uzamykateľné zariadenie
  • Vypínacie spúšte
  • Podpäťové spúšte
  • Prepäťová spúšť
  • Príslušenstvo podľa STN EN 60947-1 a STN EN 60947-5-1