Produkty

Vypínače Ex9I40

Inštalačné vypínače radu Ex9I40 sú určené pre široké spektrum aplikácií, najmä ako hlavné vypínače. Konštrukčne spĺňajú všetky požiadavky na bezpečné odpojenie.

Sú k dispozícii v jedno až štvorpólovom prevedení. Šírka prístroja je vždy iba jeden modul. Možno ich teda s výhodou využiť všade tam, kde je základnou požiadavkou maximálna úspora inštalačného miesta.

Kategória použitia AC-22A umožňuje nasadenie aj v náročnejších priemyselných aplikáciach s požiadavkami na časté spínanie. Sú vybavené mechanizmom pre blokovanie v pozícii Vypnuté.

  • Menovitý prúd do 40 A
  • Šírka 1 modul až do 4pólovej verzie
  • Menovité napätie 230/400 V AC
  • Menovitý krátkodobý prúd Icw = 12 x Ie, 1 s
  • Spĺňajú požiadavky IEC / STN EN 60947-3
  • Zabudovaný mechanizmus pre uzamknutie v polohe vypnuté
  • 1 až 4-pólové verzie