Produkty

Zvodiče prepätia Ex9UE1+2, 25kA

Zvodiče prepätia Ex9UE1+2 25 triedy I+II sú určené na ochranu proti priamemu úderu blesku stredných intenzít. V štandardnej trojfázovej TN-C sústave poskytujú ochranu podľa LPL I,II definovaných v norme STN EN 62305 s celkovým atmosferickým prúdom zavedeným do elektrickej inštalácie 75kA a s celkovým zásahom blesku s prúdom 150 alebo 200 kA, v závislosti od typu a miesta SPD inštalácie.

Konštrukcia zvodiča Ex9UE1+2 25 je hybrid založený na kombinácií iskrišťa a varistora čo prináša v porovnaní s prevedením len na báze iskrišťa veľmi malý reakčný čas a nízke napätie. Sériové zapojenie varistora ovplyvňuje nasledovné charaktaristiky iskrišťa, ale na druhej strane zabezpečuje jeho ochranu.                                                                                                                                                   

Základné vlastnosti MOV varistora sú definované jeho voltampérovou charakteristikou. Zvodiče prepätia  Ex9UE1+2 25 spĺňajú požiadavky  a poskytujú ochranu pre obe triedy I+II. Modulárne prevedenie s vymeniteľnými modulmi umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu funkčných modulov po prekročení životnosti, spôsobenej napríklad častým výskytom prepäťových špičiek.

  • Typ 1+2 (Trieda I+II, T1+T2, B+C)
  • Testované podľa STN EN 61643-11
  • Maximálny impulzný prúd Iimp 25 kA (10/350 μs) na fázu a 100 kA na NPE modul
  • Maximálne trvalé prevádzkové napätie Uc 280 V AC
  • Verzie zapojenia 3+0, 3+1 a 4+0
  • Prevedenie s vymeniteľnými modulmi
  • Verzia s a bez signalizačného kontaktu
  • Indikátor stavu zariadenia