Produkty

Jednosmerné kompaktné ističe Ex9MD

Kompaktné výkonové ističe Ex9MD sú určené hlavne pre fotovoltaické aplikácie vo funkcii hlavného vypínača DC častí fotovoltaických elektrárni, svoje uplatnenie nájdu ale aj v priemysle. Testovanie podľa normy EN 60947-2 zaručuje funkčnosť a vhodnosť pre široké spektrum aplikácií vrátane funkcie bezpečného oddelenia.

Ističe sú ponúkané v piatich typových veľkostiach s menovitým prúdom do 800 A, 3 a 4 pólové prevedenie, osadené termomagnetickými spúšťami a s štyrmi rôznymi vypínacími schopnosťami Ics=Icu v rozsahu 25 až 100kA pre všetky typové veľkosti. Menovité impulzné výdržné napätie Uimp 8 kV umožňuje ich použitie  v systémoch s výskytom prechodových prepäťových vln s vysokou intenzitou, napr. v ťažkom priemysle.

Všetky veľkosti ističov Ex9M je možné osadiť rôznym príslušenstvom zahŕňajúcim pomocné a signalizačné kontakty, podpäťové a vypínacie spúšte, otočné rukoväte, motorové pohony a ďalšie. 

  • Typové veľkosti M1-M5
  • Menovitý prúd do 800A
  • 3 a 4 pólové prevedenie
  • Menovitá medzná vypínacia schopnosť Icu až do 100 kA
  • Menovité napätie 750 V DC (3P) a 1000V DC (4P)
  • Termomagnetická spúšť
  • Pevné prevedenie