Produkty

Príslušenstvo pre kompaktné ističe Ex9M6

Príslušenstvo vhodné pre prístroje Ex9M6. Inštaláciou vhodného príslušenstva je možné doplniť alebo modifikovať funkciu ističa.
Istič je možné vybaviť dvoma jednotkami pomocných kontaktov AX21 a jednou jednotkou signalizačných kontaktov AL21. Jednotky AX21 a AL21 môžu byť použité bez ohľadu na typovú veľkosť ističa. V ističi môže byť umiestnená jedna jednotka podpäťovej spúšte UVT26, alebo jedna jednotka vypínacej spúšte SHT26.  Spínacie relé je vhodné iba pre kompaktné ističe s motorovým pohonom.
Prístroje môžu byť vybavené tiež rôznym príslušenstvom, ako je prídavná páka pre jednoduchšiu ručnú manipuláciu , alebo otočná rukoväť s predlžovacou osou napr. pre vyvedenie na dvere rozvádzača. 

  • Príslušenstvo pre prístroje rady Ex9M6
  • Pomocné kontakty synchrónne s hlavnými kontaktmi ističa
  • Signalizačné kontakty aktívne pri elektronickom vybavení ističa
  • Vypínacie a podpäťové spúšte
  • Otočné predĺžené rukoväte
  • Prídavné rukoväte
  • Pripojovacie svorky