Produkty

Príslušenstvo pre prístroje rady Ex9M

Príslušenstvo určené pre kompaktné výkonové ističe Ex9M. Inštaláciou vhodného príslušenstva je možné doplniť alebo zmeniť funkciu ističov.

Ističe je možné vybaviť niekoľkými (dvoma už od veľkosti M1) jednotkami pomocných kontaktov AX21 a jednou jednotkou signalizačných kontaktov AL21 alebo pomocných kontaktov s predstihom EC 2i. AX21 a AL21/EC 2i sa inštalujú do rôznych pozícií, použitie jedného z typov kontaktov neobmedzuje možný počet druhého typu kontaktov.

Jednotky AX21 a AL21/EC 2i môžu byť použité bez ohľadu na typovú veľkosť ističa. V ističi môže byť umiestnená jedna jednotka podpäťovej spúšte UVT2i, alebo jedna jednotka vypínacej spúšte SHT2i. Rozdielne verzie pre rôzne typové veľkosti umožňujú optimalizáciu príkonu týchto jednotiek.

Ističe môžu byť tiež vybavené s rôznym príslušenstvom pre ovládanie páky. K dispozícii je priama otočná rukoväť, otočná rukoväť s predlžovacou osou napr. prevedenie na dvere rozvádzača alebo motorový pohon.

Prístroj môže byť namontovaný na panel priamo pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. Alebo v prípade prístrojov typových veĺkosti M1 a M2 je možné použiť adaptér DRA pre jednoduchú montáž na prístrojovú DIN lištu 35 mm. Ak je požadovaná montáž prístrojov rôznych typových veľkostí vedľa seba, je možné pre vyrovnanie rozdielov rôznych výšok ističov použiť sadu montážnych podložiek WG, ktoré zabezpečujú rovnakú pozíciu predného panelu na montážnej doske rozvádzača.

Pre pripojenie vodičov sú dostupné rôzne varianty strmeňových a tunelových svoriek MC.

  • Pomocné kontakty synchrónne s hlavnými kontaktami ističa
  • Signalizačné kontakty aktívne pri elektrickom vybavení ističa
  • Vypínacie a podpäťové spúšte
  • Motorové pohony
  • Otočné rukoväte
  • Pripojovacie svorky a kryty
  • Montážne podložky a adaptéry