Produkty

Reverzačné stýkače Ex9CR

Reverzačná kombinácia stýkačov Ex9CR je určená hlavne pre spínanie asynchrónnych motorov s možnosťou zmeny smeru otáčania. Môžu byť tiež použité pre spínanie dvoch okruhov, kde je nevyhnutné zaistiť,  aby bol zapnutý len jeden obvod.

Táto kombinácia reverzačných stýkačov je vybavená mechanickým blokovaním medzi stýkačmi. Dodatočné elektronické blokovanie ovládacích napätí (napr. pre ČSN EN 60204) môže byť realizované prostredníctvom zabudovaných pomocných kontaktov alebo pomocou prídavných  jednotiek AX42.

Rozdelenie do štyroch veľkostí prináša optimalizáciu elektrických parametrov a mechanických rozmerov. Všetky typové veľkosti sú kompatibilné s celou radou príslušenstva. Nadprúdové relé sa líši podľa typovej veľkosti tak, aby ich bolo možné použiť so stýkačom úmerného menovitého prúdu.

  • Spĺňajú požiadavky ČSN EN 60947-4-1
  • Štyri typové veľkosti s menovitými prúdmi až do 100 A pri 400 V AC-3
  • 3 pólové prevedenie 
  • Ovládacie napätie 24 - 415 V AC
  • Menovitý podmienený skratový prúd 50 kA
  • Mechanické blokovanie medzi stýkačmi
  • Montáž na prístrojovú lištu 35 mm, 75 mm alebo na montážny panel