Predstavili sme dva nové produkty: 1M kombinované chrániče Ex9NLE a Monitorovacie relé Ex9JP

ex9jp_new.jpg

Monitorovacie relé Ex9JP

Monitorovacie relé Ex9JP sú určené na ochranu elektrických obvodov v napájacej sieti. Tieto relé poskytujú ochranu proti prepätiu, podpätiu, kolísaniu fáz, poradiu a poruchy fáz s analýzou napätia každej fázy. Teplotná kontrola s PTC thermistorom pod záťažou je voliteľná. Tieto monitorovacie relé sú dodávané v rôznych kombináciach ochranných funkcií s pevnými alebo nastaviteľnými hodnotami. Sú určené pre aplikácie v priemysle v systémoch na reguláciu výkonu, vzduchotechnike a niektorých aplikáciach na riadenie otáčok motorov.

1M kombinované chrániče Ex9NLE

Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou Ex9NLE sú vhodné hlavne pre domácnosti. Tieto kombinované chrániče majú veľkosť jedného modulu, čím sa ušetrí miesto jedného modulu v porovnaní s bežnými kombinovanými chráničmi. Sú založené na elektronickom princípe, ktorý prináša výhody presnejšieho merania reziduálneho prúdu a tým zníženie počtu nechcených vybavení. Tieto prístroje netrpia problémom zmagnetizovania vybavovacej jednotky. Vďaka tomu neni stanovená povinná testovacia perióda, ale prístroj musí byť aj tak testovaný pravidelne. Testovaciu periodu môžu upravovať lokálne zákony a predpisy. Doporučená testovacia doba je 6 mesiacov v normálnom prostredí a každý mesiac v náročnom prostredí.